Ik zie alleen nog maar Vergiet (4)

Vervolg van blog ‘Ik zie alleen nog maar Vergiet (3)’

 

DE AARDE IS PLAT

Dat dachten de mensen tot voor vijfhonderd jaar ook. Allerminst een vreemde gedachte. Eerlijk gezegd, als ik op mijn zintuigen af ga, zou ik het nog steeds geloven. Maar ’t is blijkbaar beter daar maar niet al teveel op te vertrouwen, want je kunt nu al op foto’s zien dat-ie rond is. Een beetje afgeplat aan de polen. Vanwege de wrijving natuurlijk.

We vallen er niet af vanwege de zwaartekracht. Dat begrijpt iedereen. Door de zwaartekracht val je niet van de aarde. Of je nu hier in Nederland loopt of met je kop naar de andere kant, je valt niet van de aarde. ’t Lijkt vreemd, maar gelukkig begrijpt iedereen dat.

Maar de vergieten houden het op een platte aarde. Zij ervaren dat zo. Het lijkt hun logischer. Zij denken dat ze er anders vanaf zullen vallen. Ze hebben ook bewezen dat, als er geen tijd is, de aarde niet rond kàn zijn. Ze probeerden het me uit te leggen, maar ik begreep er geen barst van. De dingen hangen samen. Is er tijd, hebben ze ook bewezen, dan kan de aarde rond zijn. Maar als tijd niet bestaat, dan moet de aarde plat zijn.

’t Gaat me boven de pet.

 

TIJD EN RUIMTE
Wij mensen zeggen dikwijls: “Sorry, geen tijd.” Zou wel willen, maar geen tijd.” “Natuurlijk hou ik van je maar nu geen tijd.” Komt dan nog bij dat tijd steeds kostbaarder wordt. Net zoals water en lucht. Er zijn mensen, echt waar, die worstelen met de tijd.
De tijd wordt schaars. Maar in Vergietland hebben ze daar geen last van. De tijd bestaat bij hen helemaal niet. Ook zij zeggen: “Wij hebben geen tijd’ maar bedoelen dan iets heel anders.
Hoe het precies zit. Mij is het niet duidelijk.
Toch, zie je maar weer, is het goed om naar andere culturen te kijken. Daar leer je van.
En ruimte?
We zagen al dat Noord en Zuid er uitvlogen.
Dus een Noord-Zuid probleem hebben ze niet. Dat hebben ze teruggebracht tot een abstractie, een theologisch probleem, een filosofische hypothese. Raadselachtig blijft de volgende spreuk natuurlijk:

– Oost, West.
Thuis best.
Noord en Zuid.
Vliegen er uit.

 

 

TOESPRAAK
Een jubilaris wordt altijd op dezelfde manier toegesproken.
Als volgt:
“Geniet, genoot vergiet. Verdriet het afscheid ons. U niet.
Vergeet ons niet, genoot vergiet. ’t Verdriet ons, maar u niet. Geniet.”
Nooit krijgen ze dan een horloge met inscriptie. De tijd bestaat niet. Joost mag weten hoe ze nu van hun tijd moeten gaan genieten.
En overigens. De hond is bij de vergieten niet bekend. Het luipaard echter weer wel, zoals we zagen. Ze kennen Den Haag, maar van Rotterdam hebben ze nooit gehoord.
Oom Piet is een goeie vriend van ze, maar tante Marie volsla¬gen onbekend. Zit hier een lijn achter? Ik zei het al. Veel dingen zijn als bij ons, andere dingen echter weer volkomen verschillend.
Neem nu De Kunst.
Vergietenkunst is antikunst. Ongeveer zoals de mensen antikunst tot kunst benoemen. Je wordt er draaierig van.
– De olifant Celebes is zo’n schatje.
Zo door en door geschilderd,
net een schuimzeekatje.
De Nieuwe Wilden daarentegen,
vegen de doeken zo besmodderd.
Zo heftig, niet deftig.
Okay? Komt u mee?
Bespreken we in ’t Grand Café,
bij thee van hout;
het allerlaatste.

 

DE VERGIETEN HEBBEN EEN VOLKSLIED, MAAR KENNEN DE TEKST NIET
De Vergieten hebben een Volkslied van 26 coupletten. Zij worden geacht er 2 te kennen, maar die vlieger gaat niet op. Zij kennen enkele regels uit die twee coupletten en zingen die bij gelegenheid. Voor de aftrap van een landenwedstrijd bij voorbeeld. De spelers zijn rap, maar voor de aftrap laten ze zien het volkslied niet te kennen. Daar zou een enkele training aan moeten worden gewijd.
Twee regels uit het Volkslied kent iedereen.
– Leeg moet je wezen.
Vol moet je zijn –
Zomer, winter, herfst en lente in het vergietenland worden door de groenten aangegeven en heersen tegelijkertijd. Het bekendste lied, iedereen kent het, klinkt als volgt en kan op zeker tien manieren gezongen worden. De melodie doet er geen bal toe, als het maar hard is, lekker rapt en ritme heeft.
– Zomer in Vergietenland.
De Zon Brandt. Winter.
De Kou. Hou je van Mij.
Herfst. Blad geel. Jij
ook van Mei. Lente. Wij
met zijn Twee. Ginter
Zomer in Vergietenland. –

 

Wordt vervolgd


 

3 thoughts on “Ik zie alleen nog maar Vergiet (4)

 1. Ik ken een vergiet
  en die heet Piet
  zijn vrouw zit ook vol gaatjes
  en heeft erg veel praatjes.
  Maar als ze Piet roept zegt ze Jan
  dat komt er in vergietenland maar van.

  Mijn vergietengedicht in Sinterkaasstijl. Kan niet tippen aan jouw gekke en grappige vergietenverhaal. Zeer apart en geslaagd.
  Leo

  Beantwoorden
 2. Je hebt de geest der vergieten geheel tot je genomen. Omdat ik weet dat je een ijverig studiehoofd bent neem ik aan dat je nu de vergietentaal gaat leren. Geen eenvoudige opgave. Vergeet niet regelmatig een Vergiet op schoot te nemen. Daaraan hebben ze immers behoefte. Je groetend, WLB

  Beantwoorden
 3. Dag meneer Wim

  De tekening van de vergieten vind ik frappant ! Ik zou zo zeggen (als leek) ga hiermee door……………………………..!
  vrouw zonder pen, maar thuis een toetsenbord !!

  Beantwoorden

Plaats een reactie