Zinnen om over na te denken (10)

-In den beginne  schiep God  den hemel en de aarde.(Genesis 1 vers 1).
-En God zeide: Er zij licht; en er was licht. (Genesis 1 vers 3).
-God is inderdaad woord. Voor de één  belangrijk woord, voor de   ander woord; voor velen meer dan woord, maar dan toch onuitsprekelijk.
-Zelfs als God bestaat is het beter om niet in hem te geloven; Pascal beweerde het omgekeerde.
-Big Brother is watching You.
-Waar verscheen de enige God, behalve in een braambos en nog enkele keren, anders dan in een kleine streek tussen Babylon en Egypte?
-Ik wil best in god geloven als mensen van wie ik erg houd in hem geloven.
-Mijn moeder vond wel troost in de bijbel en daarom is het voor mij een kostbaar boek.
-Ah; Krishna en de melkmeisjes.

-Veel van wat tegenwoordig als ‘religie’ wordt beschouwd, begon hier als onderdeel van een cultureel beschermingssysteem. ( Het Oerboek, de evolutie en de bijbel; Carel van Schaik en Kai Michel).
-‘Wat zei je? Hoeveel maagden en waar precies?’
-‘Wat koop je ervoor, wat doe je eraan.’ Op straat, voorbijganger.
-‘Nu even niet.’ Moeder in bus.
-‘Hahaha, Karel en Willem’ hoorde ik op straat en ging erover nadenken, maar kon weinig bedenken.
-Dat doe je effe; dat doe je effe; maar dat doe je niet effe. (op straat)
-Ik ben al meer vergeten dan jij weet.
-Haast je als je tijd hebt, dan heb je tijd als je haast hebt.
-‘Haat is een deugd’, boek van Flaubert.
-De oude Grieken doen de nieuwe vergeten.
-Toen ik bij Kehlmann, in zijn boek F de zin: ‘’Ik zat achter mijn nieuwe pc en schreef het artikel ‘Realisme als ideologiekritiek bij Heinrich Eulenböck’, terwijl Heinrich met trillende hand in zijn schetsboek krabbelde” las, moest ik onwillekeurig aan  Jeff Koons en de dwaasheid van de wereld denken.
-Ik loop hier te wandelen.  (opgevangen)
‘Fools admire, but men of sense approve.’ /  ‘To err is human, to forgive divine.’(Alexander Pope, Engels dichter. (1688-1744). Vertaalde de Ilias en de Odyssee; schreef o.a. veel citaten).
-Je slaat een man niet op zijn hoofd als hij je vingers tussen zijn tanden heeft.
-Technological lead and Cultural leak.  (Ogburn)

Zinnen om dubbel over na te denken

-Nadat ik hoorde dat de Kunstmatige Intelligentie bij zet 35 in het GoGo-spel er één deed die kinderlijk aandeed maar later tot winst leidde, vroeg ik me af of het geen tijd werd voor een turning point omdat hier werd aangekondigd dat de menselijke intelligentie het tegen K.I. zal afleggen.
-Met turning point bedoel ik een ingreep waarbij bepaalde wetenschappelijke vorderingen worden stopgezet of in de ijskast worden gelegd om te verhinderen dat ze de mens vernietigen of tot slaaf maken.
-De opmerking bij het gehoorde van een expert dat het gevaar vooral ligt in het feit dat een door K.I. geleide machine z’n doelstelling kan bereiken zonder rekening te houden met menselijke waarden, deed me schrikken.
-Mijn vertrouwen in de ‘mensheid’ is niet zodanig dat ik meen dat geen misbruik gemaakt zal worden van vrijwel iedere uitvinding.
-Zelfs als de rationaliteit doorslaggevend schijnt te zijn en er slechts één keer gebruik gemaakt is van een uitvinding, zoals b.v. bij de atoombommen op Hiroshima en Nagasaki, zal dit op de langere duur worden doorbroken.
-Wat dat betreft zullen er zeker nog atoomoorlogen op aarde komen.
-Tien miljard mensen op aarde is teveel, zelfs als er voedsel genoeg is.
Toen ik in de dichtbundel ‘van de vierkante man’ van Ilja Leonard Pfeijffer de zinnen las:
‘ik ben bezoldigd zeurkous der hesperide achterdocht
een ergerend man met een woordenschat’,
dacht ik, dat geeft precies zijn boeken en gedichten weer.
-Het uurtarief bij de dierenarts was 270 euro inclusief 21 euro voor consult zodat een behandeling van een kwartier op 88,50 kwam, hetgeen mij erg hoog voorkwam.
-‘Want gij zoudt woorden schrijven die geboren waren uit zweet en modder en stervende paarden in een wagen met de wielen omhoog en door den luchtdruk uiteengereten huizenblokken en bloed.’ (uit Mijn kleine oorlog van Louis Paul Boon.)
-VRIEND, hoe vaak heb ik je al niet gezegd dat ik mij geheel wil inzetten voor de psychiatrisch gestoorde mens. (beginzin Keefman van Jan Arends.)
-Here in the prison they are somebody, out in the streets they are nobody.’ ( uit documentaire van Louis Theroux in de gevangenis van San Quentin.)
-Uiteindelijk komen we daar allemaal terecht; in de archieven – uit zoekprogramma naar voorouders op teevee’ ( woorden van Jules Deelder.)
-Mooi, dat het toch zoveel teruggaat joh, die gasten, tien generaties.
-Misschien maakte juist de atmosfeer van soliditeit waar ik uit kwam, en het feit dat ik mij zelf tot op zekere hoogte belast voelde met het complex van ‘veiligheid’ , dat al die mensen me fascinerend voorkwamen die met hun leven, hun tijd, hun geld, hun gezondheid en hun goede naam slordig en bijna minachtend omgingen, de gepassioneerden, de monomanen van het naakte bestaan zonder doel, en misschien is in mijn romans en novellen iets te merken van deze voorliefde voor alle intens levende en ongebreidelde naturen.( uit: De wereld van gisteren van Stefan Zweig.).

Een reactie plaatsen