De O

Op de O van het plaatje staat een dakje. ⌂

Ik kreeg deze foto opgestuurd en vraag me af of de O met het dakje hier de betekent zodat er op het regenscherm dus De Savoyard staat. In een Franse Alpentaal. Helemaal niet zo vreemd. Denk maar aan het Portugees waar o veel voorkomt in de betekenis van de. O menino; o vestido, o amor en ga zo maar door en in Brazilië kom je heel ver met o jeito.

En  over de O nog het volgende – uit een brief:

De O

O, nooit las ik iets van de dichteres Elly de Waard.
Hierbij stuur ik je echter een artikeltje van Arjan Peters die het erover heeft dat zij de o in haar gedichten zoveel beschrijft.
Ik herinner me nog dat jij  me eens wees op de oubolligheid van de o die ik ook in een of ander gedicht gebruikte. De o is overigens voor mij niet taboe. Nog steeds niet. Alle literaire vormen hebben hun waarde als het zo uitkomt, maar het gebruik ervan hangt natuurlijk wel samen met  de stijl.
En met de o, zonder twijfel, moet je voorzichtig zijn als je haar (of hem?) als woord gebruikt. Want zo is het toch met de aparte o; je gebruikt hem als woord.
‘O, het gemis, dat zonder /Toekomst is, niet om het weg zijn van/ De ander, maar omdat zij er nog is.’, schrijft Elly de Waard.
Welja!
Tegen het sentimentele aan en dat is ook het gevaar van de o.

O wereld, soms zie ik als mokerslag
Je einde, o, bij ieder doodsverslag.

In mijn bestand staan bij de O:
O TUIN; O MAAN; O TEMPORA en O WEE

O TUIN is al opgenomen in de website en wel aan het begin op 1 juni als eerste gedicht in Ode aan de TUIN. Zoek maar op!
O MAAN is het begin van een aflevering van Het Langste Gedicht, het gedicht WANDEL dus, dat als volgt begint:

O maan, laat ons naar 18 oktober gaan
Zie ons daar staan, o mensheid, aan
het station van Baarn. O maan,
jij dichterlijk symbool, waar gaan
we met dit gedicht naar toe?

O TEMPORA, O MORES  Is de kop van een verhaal over Peru dat als volgt begint:
‘Ik heb gehoord dat de stad Lima wel meer dan 200 dagen per jaar in nevel is gehuld.’
O WEE tenslotte staat weer ergens ALS KOPJE in het gedicht WANDEL.
Wil je lezer wel geloven dat ik vaak verrast ben over hetgeen op mijn bestand staat en  bij mezelf in de vergetelheid raakt. Alleen daarom al ben ik blij met deze website want het rakelt een en ander weer op. En misschien lees  jij, lezer, het ook nog. Dat is toch prachtig! En bovenstaande laat het je hopelijk over de  o nadenken.  En uitroepen, o moedertjelief.


 

Plaats een reactie