Naar Haywood

Geheimzinnig Landschap is in de herfst blijven liggen en ’t is tijd dat we naar Haywood aan de Stour gaan. Maar eerst wijzen we nog even op de laatste toegevoegde strofe van het gedicht TALEN. Ga daar even naar toe, reis via Bergen op Zoom, zodat je lezer niet de foute Roemeense woorden leert.

En zodoende brengen we ook een zeker verband in onze schrijverij aan, verbinden de categorieën, en lezer, daar gaat het toch maar om. Een zekere balans en eenheid, een op elkaar inspelen der delen. Geldt dat niet eveneens voor het individu, de natie, de wereld? En, Geheimzinnig Landschap gaat toch vooral over de wording van Global Village, lukt dat nog wel in deze moderne tijd? Bestaat er eigenlijk wel een Global World of is dat maar schijn, in het leven geroepen omdat de produkten de aarde overvliegen en ook wij ons van hot naar haar kunnen begeven?

Heb je Timothy Twiddleman niet gevolgd toen hij in Londen was?

Nu, dat is makkelijk te herstellen en wij volgen hem nu naar zijn geboortedorp dat, hoe eigenaardig, volkomen geïsoleerd aan het riviertje de Stour ligt . Je kunt,het  stroompje komt dicht bij Harwich in de Noordzee uit, er gemakkelijk komen en toch zul je merken dat het dorp onbereikbaar is. Maar dat maakt het juist zo aantrekkelijk en wij, door Twiddleman te volgen, hebben het gevonden en er ons zelfs gevestigd. Veel geleerd en in deze aflevering ‘Rondom Haywood’ kun je zien hoe we er aankomen. Ach we waren al zo versteeds dat we het winden laten aan de tafel enigszins afstotend vonden, maar ’t was daar nu eenmaal gewoonte en later ontdekten wij dat de boeren van Haywood allerminst onbeschaafd waren.

Ja, op velerlei gebied konden wij nog veel leren van het dorpsleven en vooral in deze tijden, we schrijven 2016, zien we zoveel hufterij en ruw gedrag in de stad dat we ons afvragen of er nu werkelijk van vooruitgang sprake is. Is er sprake van een algehele achteruitgang in zeden en gewoonten? Nu ja, laten we deze vraag maar in het midden laten en ons verlustigen aan de sfeer in Haywood, waar je de stilte nog hoort omdat de hanen kraaien.


 

2 thoughts on “Naar Haywood

Plaats een reactie