De 8 categorieën: invulling

Een website is als een rivier. Ze stroomt en wordt steeds breder. Ze mondt uit in een grote oceaan, waar de druppels zich verspreiden en nog moeilijk zijn te detecteren. Alleen zijn de waterdruppels bij een website woorden.

Als we dus bij de website komen treffen we allerlei combinaties aan die tot gedichten, verhalen en boeken zijn geworden.
We springen in de stroom en lezen haar. Maar waar zijn we? Als het goed genoeg gecomponeerd is, als de rivier een karakter heeft en niet vervuild is, kunnen we het nog wel volgen. En bij onze rivier, onze website gaan we daarvan uit. En bovendien, op de beginpagina staan rechts immers allerlei aanwijzingen, data, treden, die maken dat we ons kunnen verplaatsen en kunnen zien waarom de stroom geworden is tot wat ze nu is. En dan heb je nog de vaste rubrieken bovenaan, de statische altijd terugkerende; het profiel, de blogroll, de lezersinformatie.

Een website is immers dynamisch en je springt er op een gegeven moment middenin.

We zijn immers niet van plan telkens weer naar de bron te zoeken of de diepte in te duiken. We zijn tevreden met het wisselende panorama van het moment. En willen we de oorsprong weten, dan kijken we bij categorieën.

 

De 8 categorieën: inhoud

actualiteiten
Om actualiteiten en invallen hierbinnen op te nemen.

gedichten
Hoe meer ik schreef, woorden gebruikte,
misbruikte de woorden, verhalen vertelde,
gedichten de adem benam. Hoe meer ik
met taal de adem van geesten vernam. Hoe
meer ik met de mond vol tanden stond.

verhalen
De verhalen variëren nogal. Daar zijn 't verhalen voor. Die heb je immers in soorten en maten. Van ZKV 's tot het lange vervolgverhaal. Ach, werden er maar meer verhalen vertelt. Bij het kampvuur, rond de haard, bij het lunchuur, in de vergadering.  

feuilletons
Vroeger werden feuilletons of boekafleveringen veel in de krant gepubliceerd en waren zeer populair. Zoals bv. The Old Curiosity Shop van Dickens. Ach, andere tijden. Maar we vinden 't zo'n mooi woord dat we het hier graag weer introduceren.

bundels
Voor ‘elck wat wils’; een schoof verhalen en een ruiker gedichten.

het langste gedicht
Het gedicht 'Wandel' ontstond vijf jaar geleden, geïnspireerd door een distichon die in een theepot in een Rotterdams restaurant staat, en ontwikkelde zich tot het langste gedicht. Naar we vermoeden, want inmiddels meer dan 1.000 a-viertjes. We componeren het met een aantal wandelaars en het behelst ondertussen van alles. Maar de natuur staat centraal en als het over de cultuur gaat is dat slechts een afgeleide. Van distichon tot alexandrijn, maar wat fijn, vooral het vrije vers.

uit mijn boeken
Boeken horen niet door de auteur zelve te worden uitgelegd, becommentarieerd, ………………….. ….., nu lezer, vul het zelf verder maar in en toch doen we het onder de categorie ‘mijn boeken’ omdat we er soms de neiging toe hebben. Met mate uiteraard. De schrijver heeft naderhand ook wel eens de behoefte om beter te begrijpen wat hij toen, want het verleden schrijdt voort, bedoelde. Vooral, en dat is hem nogal eens overkomen, wanneer er geroepen wordt: ‘waar is de plot?, of, ‘wat een moeilijke woorden’ of opmerkingen van dergelijke strekking die dikwijls wel degelijk hout snijden.

varia
In varia kan uiteraard van alles terecht komen. Van aforismen tot hetgeen de zaak maar in petto heeft. We zullen zien; we weten het nog niet. We neigen naar boekbeschrijvingen, de mooie teksten van anderen, naar aforismen, naar gebeurtenissen van de dag, nu noem maar op. Iets uit de krant? Van Nietzsche ‘Auf der Brücke stand, ich in dunkle Nacht’? Waarom klinkt dat zo prachtig? Maar laten we oppassen, want de bedoeling is juist een beetje orde in de chaos te scheppen, in het geschrevene, wat duidelijkheid tonen, niet te verdwalen. Het reeds geschrevene opnemen, zonder poespas. Maar ook Vormen onderzoeken. Wat is een sonnet eigenlijk? Of grammaticale termen. Wat is in hemelsnaam een aposiopesis?’ Of, las ik laatst in Het Hout van Jeroen Brouwers; een fleer krijgen?  In ieder geval openen we een impromptu: iets dat zonder voorbereiding; voor de vuist is gemaakt, een snel opgevatte zinrijke gedachte, fijne schrandere schets ... We zullen zien!